Hovedmålsetting for vår bedrift er:

 

  • NULL skade på mennesker og miljø
  • NULL ulykker eller tap av materiell eller personell
  • NULL arbeidsrelatert sykefravær

 

I BESAS/Bedrift & Eiendomsservice AS mener vi at mennesket er den viktigste ressursen. Ved å sikre at våre medarbeideres helse og trivsel er ivaretatt og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil vår produktivitet, kvalitet og lønnsomhet øke.

BESAS/Bedrifts & Eiendomsservice skal være den foretrukne leverandøren innen renhold, vedlikehold og vaktmestertjenester, i Bergen og omegn. Vi skal til enhver tid følge lover og regler, samt holde oss faglig oppdatert med anerkjente retningslinjer og bransjerelevante standarder.

 

BESAS/Bedrifts & Eiendomsservice skal til enhver tid levere tjenester:

  • Tilfredsstiller kundens krav.
  • Avtalt kvalitet.
  • I henhold til kontrakt.
  • Er miljøvennlige.
  • Konkurransedyktige priser.

 

Vår målsetting oppnås ved planlagt og effektiv utnyttelse av de menneskelige og materielle ressurser som bedriften disponerer. Vi måler våre prestasjoner og alle ansatte er ansvarlig for kontinuerlig forbedring av kvalitet i alle ledd.

BESAS/Bedrift & Eiendomsservice har utviklet, etablert og implementert kvalitetssystem som et effektiviserende middel for å kunne etterleve uttalte politikk og fastsatte mål.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Ring oss

55 53 09 30